Povinné ručení nutnost nebo přežitek?

 

Povinné ručení – zákonem stanovená povinnost připadající na majitele či provozovatele motorového dopravního prostředku. Následujících několik řádek i článků vám podrobněji objasní problematiku s povinným ručením spojenou.

Povinné ručení – základní definice vymezená zákonem

Povinnost uzavřít pojištění vyplývající z odpovědnosti provozování vozidla je v České republice upravena zákonem číslo 168/1999 Sb. Tento zákon pak stanoví, že jej musí uzavřít majitel vozidla, a to vždy pokud chce provozovat toto vozidlo na všech typech pozemních komunikací nejen v tuzemsku. Povinné ručení sjednané v České republice kryje škody způsobené na majetku i zdraví jiných osob, a to samotným provozem v tuzemsku i zahraničí (zahraničím jsou v tomto případě myšleny obvykle všechny státy Evropské Unie)

Proč vozidlo pojistit, aneb co hrozí v případě, že vozidlo nepojistíte

V případě, že se rozhodnete své motorové vozidlo nepojistit, vedle překročení zákona se vysoce pravděpodobně vystavujete některému z finančních postihů, jež vás dříve či později potkají, a to především:

  • Poplatkům pro českou kancelář pojistitelů

  • Pokutám uděleným policií

  • Náhradám škod při případném spáchání nehody

 

Česká kancelář pojistitelů

Pod druhou a třetí finanční položkou si každý z vás pravděpodobně něco představí. Pojďme se proto věnovat položce první. Každý majitel motorového vozidla, jemuž byla udělena tuzemská SPZ je povinen v případě, že jeho vozidlo nemá povinné ručení platit 30 až 50 korun za každý den, kdy vozidlo není pojištěno. V konečném součtu se může takto nastřádaná částka v řadě případů i mnohonásobně vyšší než odpovídající povinné ručení.

 kalkulačka povinné ručení, srovnejte si nové havarijní pojištění, jak na povinné ručení

Přehled povinného ručení