Přehled povinného ručení

 

Rozhodli jste se pro změnu pojišťovny? Pak vám přijde zcela jistě vhod stručný a jednoduchý návod, jak se se svou současnou pojišťovnou rozloučit a jak vybrat z široké nabídky na trhu nabízených povinných ručení.

Konec smluvního období, vhodný čas pro změnu pojišťovny

Nejběžnější způsob ukončení pojistné smlouvy je na konci pojistného období. Jak tedy v tomto případě postupovat? Základem správného formálního ukončení povinného ručení u konkrétní pojišťovny je písemná výpověď. Jaké náležitosti by taková výpověď měla obsahovat, aby byla bez problémů pojišťovnou akceptována? Tak především:

  • Číslo pojistné smlouvy

  • Skutečnost že vypovídáte smlouvu (vhodné je i opřít se o paragrafy zákona – zákon č. 168/1999 Sb.)

  • Datum a podpis

Vhodné je také ve výpovědi zmínit žádost o zaslání potvrzení o samotné akceptaci výpovědi a požádat i o potvrzení délky bezeškodného plnění, jelikož toto potvrzení bývá často novou pojišťovnou požadováno, pokud chcete získat slevu na pojištění.

Takovouto písemně vyjádřenou výpověď stávajícího smluvního vztahu pak musí pojistitel doručit do současné pojišťovny obvykle minimálně šest týdnů před samotným ukončením smluvního vztahu. V opačném případě pojišťovna často výpověď neakceptuje.

Smluvní vztah mezi pojišťovnou a pojistitelem může být ukončen ale i za jiných podmínek než po uplynutí smluvní doby, a to například:

  • Do 2 měsíců od uzavření

  • Do 3 měsíců od vzniku a nahlášení pojistné události

  • Z důvodu nesouhlasu s výší pojistného plnění

  • Dohodou obou smluvních stran

  • Při změně vlastníka vozidla či jeho vyřazení a podobně.

 kalkulačka povinné ručení, srovnejte si nové havarijní pojištění, jak na povinné ručení

Přehled povinného ručení